مطالب توسط russia

امضای تفاهم همکاری بین مرکز آموزش عالی اقتصاد دانشگاه تحقیقات ملی روسیه در مسکو با دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

در حاشیه سفر اخیر دکتر باقریان عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی به کشور روسیه برای شرکت در کنفرانس بین المللی، تفاهم نامه همکاری میان این دانشکده و مرکز آموزش عالی اقتصاد دانشگاه تحقیقات ملی روسیه در مسکو به امضای طرفین رسید.​