گزارش برگزاری مدرسه تابستانه مشترک دانشگاه کردستان و دانشگاه رودن روسیه

به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی، پس از برگزاری موفقیت آمیز مدرسه تابستانه توسط دانشکده اکولوژی دانشگاه دوستی ملل روسیه (رودن) برای دانشجویان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان و همچنین برگزاری یک وبینار علمی مشترک توسط هر دو دانشکده در زمینه مخاطرات محیطی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان با همکاری تنی چند از اعضای هیات علمی خود در راستای اجرایی نمودن تفاهمنامه همکاری با دانشکده رودن و همچنین توسعه همکار‌ی‌های بین‌المللی و در پاسخ به برگزاری مدرسه تابستانه دانشکده اکولوژی برای دانشجویان دانشگاه کردستان، اقدام به برگزاری مدرسه زمستانه به زبان انگلیسی و عنوان: “Environmental monitoring and Natural Resources: Water, Air & Soil” برای دانشجویان دانشکده اکولوژی دانشگاه دوستی ملل  از تاریخ 11 الی 14 بهمن ماه 1399 نمود.

بدین منظور جلسات برخط متعددی برای هماهنگی بین دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان و دانشکده اکولوژی دانشگاه دوستی ملل در سال 1399 برگزار شد. در این جلسات  دکتر لقمان قهرمانی به عنوان نماینده دانشکده منابع طبیعی هماهنگی‌های لازم را بین دو دانشکده انجام داده است. همچنین شیوه برگزاری مدرسه زمستانه در خلال جلسات مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بر اساس توانایی و پتانسیل همکاران دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان پیشنهاد برگزاری دوره مورد توافق قرار گرفت. سپس دکتر وحید حسینی، عضو هیئت علمی گروه جنگلداری، دکتر هیمن شهابی، عضو هیئت علمی گروه ژئومورفولوژی، دکتر فرشید قربانی، عضو هیئت علمی گروه جنگلداری، دکتر کیومرث محمدی سمانی، عضو هیئت علمی گروه جنگلداری  و دکتر حبیب الله محمدی، عضو هیئت علمی گروه شیلات در برگزاری دوره مشارکت نمودند.

در نهایت پس از اطلاع‌رسانی‌های گسترده، 30 تن از دانشجویان دانشکده اکولوژی دانشگاه رودن و 20 تن از دانشجویان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان  در این دوره شرکت نمودند.

🔰 جهت دانلود گزارش کامل دوره اینجا کلیک نمایید

منبع: تارنمای دانشگاه کردستان