برگزاری جلسه مجازی مشترک معاونت پژوهشی و مدیریت همکاری‌های علمی بین‌الللی دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل و دانشگاه الكتروتكنيك سنت پترزبورگ روسيه

به گزارش مدیریت همکار ی‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی ، جلسه مجازی مشترک معاونت پژوهشی و مدیریت همکاری‌های علمی بین‌الللی دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل و دانشگاه الكتروتكنيك سنت پترزبورگ روسيه در روز چهارشنبه 5 آذر ماه 1399 برگزار گرديد.
در اين جلسه نمايندگان دو دانشگاه به بیان موضوعاتی نظیر تبیین شرایط همکاری متقابل، امکان تبادل استاد و دانشجو و انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک پرداختند و تاکید نمودند که در جلسات آتی جزئیات انجام همکاری‌های مشترک مورد بررسی قرار گیرد.