دانشگاه الزهرا – کارگاه آموزشی مجازی «از زبان به فرهنگ، از فرهنگ به زبان در آموزش زبان روسی به خارجی ها»

کارگاه آموزشی مجازی «از زبان به فرهنگ، از فرهنگ به زبان در آموزش زبان روسی به خارجی ها» در روز 12 خرداد ماه 99 با حضور اساتید ایرانی و روسیه برگزار خواهد شد.

اطلاعات لازم برای شرکت در این رویداد در پوستر نشست موجود می‌باشد.