نخستین نشست «شورای مشورتی بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی» در خصوص کشور روسیه، سه شنبه مورخ 27 خرداد 1399 به ریاست دکتر نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی در تالار شهید شهریاری حوزه ریاست برگزار شد.

در این نشست دکتر طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی؛ دکتر کوهیان معاون همکاری‌های علمی و سازمان‌های تخصصی مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت عتف؛ دکتر حاجی زاده، مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان؛ دکتر غلامی، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ دکتر نجفی، رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در روسیه، روسیه سفید و آسیای میانه؛ دکتر ابطحی، رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی؛ دکتر رسولی، مشاور رئیس و مدیرحوزۀ ریاست و روابط عمومی، دکتر کریمیان، مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی، دکتر خاتمی، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دکتر شرقی مشاور اشد همکاری‌های علمی بین‌المللی حضور داشتند.


در ابتدای این نشست، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه همکاری‌های علمی بین‌المللی با روسیه ارائه شد، سپس چشم‌انداز و ماموریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان مرجع ملی همکاری با روسیه و همچنین تهیه و تدوین پیشنویس آیین نامه «شورای مشورتی بین‌الملل» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گزارش تصویری