تمدید زمان ثبت نام بورسیه تحصیلی 2020-2021 کشور روسیه تا 31 خرداد 1399

بنا به اعلام رسمی رایزن محترم علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در روسیه، زمان ثبت نام جهت پذیرش اولیه بورسیه تحصیلی کشور روسیه تا تاریخ 31 خردادماه 1399 تمدید گردید.

سامانه روسیه

future-in-russia.com

سامانه سجاد

Portal.saorg.ir

 

اخبار مرتبط:

فراخوان بورس تحصیلی 2020-2021 کشور روسیه