چهارمین نشست کارگروه روسیه با حضور اعضای کارگروه

چهارمین نشست کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری های علمی بین المللی با کشور روسیه، شنبه 5 بهمن ماه 1398 به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان مسئول کارگروه و با حضور دکتر نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی و دکتر کریمیان مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، یوری بورو، وابسته علمی و فناوری سفارت فدراسیون روسیه، دکتر نجفی، رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در روسیه و اوکراین و همچنین با حضور معاونان، مدیران و نمایندگان بین الملل دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی عضو کارگروه در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه برگزار گردید.

در این نشست نمایندگان دانشگاه های الزهرا و خواجه نصیر الدین طوسی به ارائه گزارش های مربوط به حوزه روسیه پرداختند. همچنین دکتر غلامی رایزن علمی سابق و دکتر ابطحی رایزن علمی اسبق جمهوری اسلامی ایران در روسیه نیز سخنانی در خصوص گسترش همکاری ها با روسیه ایراد نمودند.