شرکت اعضای هیئت علمی پژوهشکده مطالعات منطقه‌ای در کنفرانس «تحول روابط بین‌الملل» در روسیه

کنفرانس بین المللی «تحول روابط بین الملل در سده بیست و یکم: چالش ها و چشم اندازها» در تاریخ 27 و 28 آوریل (7 و 8 اردیبهشت) با شرکت اساتید و کارشناسانی از روسیه، آمریکا، ایتالیا، برزیل، آلمان، ترکیه، بلژیک، سوئیس و فرانسه در مسکو برگزار شد. در این کنفرانس که توسط آکادمی دیپلماتیک وزارت امور خارجه روسیه برگزار شد، دکتر داود غرایاق زندی، رئیس و دکتر حمیدرضا عزیزی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات منطقه ای نیز شرکت کرده و به ارائه مقاله پرداختند.

 

دکتر زندی در مقاله خود که در پنل مربوط به «مسائل امنیتی منطقه ای و بین المللی» ارائه شد، به بررسی مفهوم اخلاق در مطالعات امنیتی پرداخت. وی اشاره کرد که در مطالعات امنیتی به مفهوم اخلاق توجه اندکی شده و دلیل این امر، تعریف سنتی از اخلاق به عنوان علمِ خود است، در حالی که امنیت عمدتاً در قلمرو اجتماعی و سیاسی مطرح است. امّا بازتعریف علم اخلاق می‏تواند کمک مؤثری در ایجاد زندگی و زیست امن‏تر فراهم آورد. وی در ادامه با بیان اینکه اخلاق مرجعیت مناسبی برای مطالعات امنیتی است اشاره کرد که این نوع اخلاق نه تنها برای تمام انواع امنیت قابل کاربرد است، بلکه از تزاحم آنها نیز جلوگیری می‏کند. در عین حال امنیت اخلاقی در تمام سطوح داخلی و بین‏المللی قابل کاربرد است.

 

دکتر عزیزی نیز در همان پنل، مقاله خود را با عنوان «قاچاق مواد مخدر و امنیت در آسیای مرکزی» ارائه نمود. وی در این مقاله ضمن تمرکز بر مفهوم امنیت انسانی، به بیان تعاریف و شاخص های این نوع از امنیت پرداخته و سپس ارتباط پدیده قاچاق مواد مخدر را با موضوع امنیت انسانی در منطقه آسیای مرکزی – به عنوان یکی از گذرگاه های اصلی قاچاق مواد مخدر – مورد بررسی قرار داد. وی همچنین در بخش دیگری از مقاله، به بررسی پیوند برقرار شده میان «امنیت انسانی» و «امنیت سخت» یا امنیت سنتی در منطقه آسیای مرکزی به واسطه پدیده قاچاق مواد مخدر اشاره کرده و از این منظر نیز به بررسی پیامدهای امنیتی پدیده قاچاق مواد مخدر پرداخت.