فراخوان سی و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی

سی و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی با هدف شناسایی و معرفی مبتکرین و پژوهشگران داخلی و خارجی و با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

یکی از اهداف این مسابقه علمی حضور دانشمندان برگزیده خارجی در راستای افزایش همکاری علمی و تعاملات موثر بین المللی با دانشگاه ها و موسسات داخلی است. از این رو دانشگاه شهید بهشتی به عنوان مسئول کارگروه همکاری های علمی بین المللی با کشورهای روسیه و قزاقستان، با هماهنگی اداره کل همکاری های بین المللی جشنواره خوارزمی، از کلیه شرکا و همکاران بین المللی دانشگاه شهید بهشتی به خصوص مراکز علمی و تحقیقاتی کشورهای روسیه و قزاقستان جهت شرکت در این رویداد دعوت به عمل می آورد.