فراخوان بورس Open Doors: Russian Scholarship Project در کشور روسیه

به گزارش دفتر همکاری های علمی بین المللی، فراخوان بورس Open Doors: Russian Scholarship Project در کشور روسیه برای شاخه های مختلف علوم در سال 2019 اعلام شده است.

مهلت استفاده از این فرصت منقضی شده است.