سخنرانی رئیس دانشگاه شهید بهشتی در «پنجمین اجلاس روسای دانشگاه‌های برتر جمهوری اسلامی ایران و روسیه فدراتیو»

پنجمین اجلاس روسای دانشگاه‌های برتر جمهوری اسلامی ایران و روسیه فدر…

پنجمین نشست کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری‌های علمی بین‌المللی با روسیه برگزار شد

پنجمین نشست کارگروه ملی همکاری‌های علمی بین‌المللی با کشور روسیه …

چهارمین نشست کارگروه روسیه با حضور اعضای کارگروه

چهارمین نشست کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری های علمی بی…

سومین نشست کارگروه روسیه با حضور اعضای کارگروه

سومین نشست کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری های علمی بین المللی با کش…

دومین نشست کارگروه روسیه با حضور اعضای کارگروه

باتوجه به واگذاری مسئولیت کارگروه ملی همکاری های علمی بین المل…

نخستین نشست کارگروه روسیه با حضور اعضای کارگروه

نخستین نشست کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری های علمی بین …